Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 09 : 66
Năm 2021 : 2.223
 • Nguyễn Hữu Hạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Giới thiệu sơ bộ:
   Giảng dạy môn Âm nhạc
 • Đào Thị Kim Yến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Giới thiệu sơ bộ:
   Giảng dạy môn Mỹ Thuật
 • Lê Trung Hiếu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy môn Tiếng Anh

 • Nguyễn Thị Mỹ Linh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy môn Ngữ văn

 • Lê Bá Long
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy môn Ngữ văn

 • Lê Đỗ Bằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy môn Ngữ văn

 • Lê Thị Hồng Nhung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy môn Sinh học

 • Phan Thị Khanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy môn Sinh học

 • Nguyễn Như Lâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy môn Vật lý

 • Đỗ Tài
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy môn Toán

 • Phạm Thị Đích
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy môn Tin

Video Clip